ارتباط با خوارزم ارتباط خاورمیانه

آدرس شرکت: تهران، بلوار مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه مهدی دوم، پلاک 18، طبقه اول

تلفن:        17-88260016

  نمابر:           88269736

کد پستی: 1464775414

 

ایمیل:    info@algocom.net 

sales@algocom.net