آنتن AFSAt-AD   یک آنتن استقراری کاملاً اتوماتیک با قابلیت نصب بر روی پایه آنتن های موجود است و امکان نصب آن در ایستگاههای زمینی اپراتور ماهواره فراهم است. این سامانه از مرکز HUB قابل کنترل بوده و پس از نصب و راه اندازی اولیه نیاز به مراجعه بعدی اپراتور برای تغییر ماهواره ، تغییر فرکانس و دیگر تغییرات مورد نیاز کاربر یا اپراتور شبکه را ندارد.

 af1

 

کاربردها:

·         * تامین اینترنت و اینترانت برای دانشگاه ها

·         * ایجاد پشتیبان برای ارتباط MPLS بانک ها، شرکت ها و موسسات

·         * مانیتورینگ در شبکه های تلویزیونی

·         * اتوماسیون صنعتی در پروژه های نفتی و گازی

     * استاده در مدیریت بحران

 

 

 

af4

 

 با  AFSAT-AD  بیشتر آشنا شویم....