تجهیزات مخابراتی چیست؟

تجهیزات مخابراتی چیست؟
تجهیزات مخابراتی چیست؟
تجهیزات مخابراتی به سخت افزار مورد استفاده برای ارتباطات مخابراتی مانند خطوط انتقال دیتا بصورت فیزیکی، ایستگاههای فرستنده رادیویی و ارتباطات بر پایه فیبر نوری میباشد.
این ارتباط شامل انواع مختلفی از فن آوری های ارتباطی از جمله تلفن، موبایل، رادیو، اینترنت و حتی رایانه است.
از اوایل دهه 1990 تجهیزات مخابراتی و تجهیزات فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند.
زیرا رشد اینترنت باعث افزایش اهمیت فضای ارتباطات مخابراتی برای انتقال داده ها شده است.
تجهیزات مخابراتی و تجهیزات شبکه دو واژه مترادف با هم که همزمان پیشرفت گسترده ای داشته اند.
تجهیزات مخابراتی در اصل به تجهیزات مورد استفاده در شبکه تلفن ثابت، تلفن همراه، تقویت کننده های آنتن موبایل و سایر تجهیزات انتقال دیتا گفته میشود که گستردگی ویژه ای دارد.
انواع کابلها، آنتن های گیرنده و فرستنده، کانکتورهای اتصال کابل، دستگاههای انتقال از جمله این تجهیزات میباشند.
بصورت کلی ارتباطات مخابراتی که بین دو یا چندین نقطه ایجاد میشود از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل میشود.
بخش نرم افزار به پروتکلها و برنامه هایی گفته میشود که در حوزه IT استاندارهای خاص خود را دارند و توسط این برنامه ها ارتباطات برنامه ریزی و مدیریت میشوند.
قسمت سخت افزار ارتباط ، همان تجهیزات مخابراتی( تجهیزات پسیو یا اکتیو که در ایجاد ارتباط نقش دارند) است.
در واقع تجهیزاتی که بدون آنها ایجاد ارتباط ممکن نمیباشد.
دسته بندی این تجهیزات معمولا به نحوه انتقال دیتا بستگی دارد.
1.ارتباط بر روی سیم فیزیکی که یکی از قدیمیترین نحوه انتقال دیتا میباشد.
مانند ارتباط های تلفن شهری که همچنان در بیشتر نقاط ایران از سیمهای مسی زوج برای تلفن استفاده میشود.
در این روش دیتا بصورت آنالوگ بر روی امواج الکتریکی مدوله و بر روی سیم مسی انتقال داده میشوند.
بدلیل ماهیت آنالوگ و افت در مسیر نمیتوان در فواصل طولانی ایجاد ارتباط نمود.
این روش محدودیت های بسیار زیادر را دارد و با تکنولوژی امروز مرقوم به صرفه نیست.
تجهیزات مخابراتی بکار گرفته شده در این روش دیتا را بر روی سیم انتقال میدهند.
2.ارتباط رادیویی یا Wireless که توسط تجهیزات رادیویی ایجاد میشود.
در این روش دیتا بصورت رادیویی و توسط امواج انتقال داده میشوند. در این روش دیتا در فواصل طولانی تری قابل انتقال است. دیتا بصورت دیجیتال (و یا آنالوگ) بر روی فرکانسهای مختلف مدوله میشوند و در فواصل معینی انتقال داده میشوند.
رادیو های انتقال دیتا، آنتنها و کابلهایی که بتوانند فرکانسهای بالا را عبور دهند از جمله تجهیزات مخابراتی است که در این روش بکار گرفته میشوند.
3.ارتباط با فیبر نوری که نسل جدیدی از ارتباطات میباشد.
در این روش علاوه بر سرعت بالا (در حد سرعت نور)، انتقال در فواصل بسار طولانی(بین قاره ای) و انتقال دیتا با پهنای باند بسیار بالا میسر میباشد.
تجهیزات مخابراتی که در این روش بکار گرفته میشود غالبا تجهیزات استاندارد شده و متناسب با فیبر نوری میباشند.

اصول رمزگذاری

اصول رمزگذاری