نرم افزار مدیریت شبکه ماهواره ای (NMS) با شبکه ارتباطی ثابت و سیار VSAT ادغام شده و یک مجموعه یک پارچه مبتنی بر پروتکل IP را جهت نظارت وضعیت پارامترهای شبکه ماهواره ای و کنترل آنها فراهم می آورد. آین نرم افزار بر اساس مدیریت پویای فرکانس ها عمل می نماید و در نتیجه پهنای باند موثر شبکه را افزایش می دهد.

 NMS

 

کاربردها:

·      مدیریت شبکه ماهواره ای

·      مدیریت Mini-Hub ماهواره ای

·      مدیریت پهنای باند

·      نظارت و کنترل ایستگاههای ثابت و سیار

·      مدیریت شبکه مبتنی بر پروتکل IP

 

 

 

 

 

از   از NMS بیشتر بدانیم...