شبکه مدیریت ارتباطی فرودگاه

 سامانه AACM به منظور ایجاد زیر ساخت امن و پایدار اختصاصی فرودگاه جهت صوت، تصویر، دیتا و مدیریت ارتباط پرسنل و گروههای کاری مختلف در فرودگاه های کشور که شامل حراست، حفاظت فیزیکی ، شرکتهای هواپیمایی، کنترل برج مراقبت (Logistic)  می باشد، طراحی گردیده و امکانات و موارد متعدد که در بروشور این راهکار به آنها اشاره شده است را پشتیبانی می نماید.

airport1

 

* ایجاد زیرساخت ارتباط خصوصی موبایل

* ایجاد بستر Push To Talk

* امکان موقعیت یابی کاربران(GEO Location)

* شبکه اجتماعی

* امکان ارتباط با زیر ساخت های ارتباطی موجود

* امنیت سیستم های ارتباطی

و ......

 

با  شبکه مدیریت ارتباطی فرودگاه بیشتر آشنا شویم...